PERETERAAPIA

Pereteraapia eesmärgiks on peresisese toetuse suurendamine aidates leida sobivad probleemilahendused igale pereliikmele. Pereteraapia sobib nii kriisisituatsioonis kui ka pikemaajaliselt väljakujunenud probleemide lahendamisel. Pereteraapia on kasulik ka ennetava eesmärgiga vältimaks pereliikmete käitumisprobleeme või psüühilise tervise halvenemist.

Pereteraapia sobib meetodina kui pereliikmed soovivad parandada omavahelist suhtlemist, suurendada üksteisemõistmist (nt kärgpere liikmete ja erineva kultuurilise või usulise taustaga pereliikmete vahel), tulla toime keeruliste elusündmustega (lahutus, traumad, pereliikme haigus või surm, lein), tegeleda perekonna arengukriisidega ja kohaneda oluliste pereelu arenguetappidega (lapse sünd, kooliminek, teismeiga, kolimine jne). Pereteraapia toetab pereliikmeid kui kellegil peres on käitumishäired või vaimse tervise häired (nt ärevus, depressioon). Pereteraapia aitab leida lahendusi lastel esineva sümptomaatika ja psühhosomaatika korral, arendada vanemlikku koostööd ning toetada ka täiskasvanud laste suhteid oma vanematega.

Pereteraapia toimub valdavalt vestluse vormis, kus kõigil pereliikmetel on võimalus avameelselt ennast väljendada ning saada ära kuulatud. See on võimalus väljendada oma raskeid tundeid turvalises keskkonnas, õppida tundma teiste pereliikmete kogemusi ja arusaamasid, saada teadlikuks teiste vajadustest, leida peres olemasolevaid kasutamata ressursse ning seeläbi luua muutus oma suhetes ja elus tervikuna.

Pereteraapia toimub kokkuleppelisel ajal Kesk-Eestis (Mäo) Eluring Terapeutikumis ja kestab kuni 90 minutit

Lisa ostukorvi100 €