Sildid:

Viis sammu kuidas jõuda lähisuhtes uuele tasemele

Et probleeme lahendada, tuleb meil endil tõusta kõrgemasse kvaliteeti. See on ainus rohi suhete edenemisel.

SAMM 1: peame omaks võtma, et me ise oleme oma probleemide algpõhjus. Selleks, et suhtes liikuda uuele hingelisele tasemele, ei peaks meie esmane fookus asetuma partneril ja tema omadustel, vaid meil tuleb tegelema hakata oma seesmiste haavadega, millele meie omadused (käitumisstrateegiad) ehitatud on. Oma seesmised "lõhkekehad" tuleb kindlaks teha ja deaktiveerida. Nõnda vabaneb meis palju elujõudu ja energiat.

SAMM 2: oma hirmude teadvustamine ning neist lahti laskmine. Inimkond on elanud aastatuhandeid seesmise ängi, mure, hirmude tasandil, seetõttu ollakse muutuste suhtes ettevaatlikud ja kartlikud. Valdavalt kardetakse, et kui me suhtes muutume, siis see laguneb vms. Meie kogemus näitab, et nii see ei ole (seda muidugi juhul kui mõlemad pooled võtavad vastu vaimse kasvamise ja arengu tee), vaid pigem triivib osapoolte suurema seesmise vabaduse suunas mis päädib sellega, et inimestel on enda sees vähem ebakõlasid mis tähendab, et ka lähisuhtes on suurem tasakaal.

SAMM 3: tuleb väljatöötada vaimne rutiin, see on meie pidepunktiks uuele vaimsemale tasemele tõusmiseks. Vali näiteks oma arsenali palve/meditatsioon. Palve ja meditatsioon on oma olemuselt üks ja seesama. Palve/meditatsioon võib olla nii passiivne kui aktiivne. Palve suurendab inimese kiirgust (välja) ja tänulikkus aitab suuremal kiirgusel kinnituda.

SAMM 4: aseta kõrvale oma seesmised igatsused ja kujutelmad oma partneri suhtes. Ära loo illusiooni, et neid seesmisi ootusi saab keegi väljast täita. Meie igatsused ja soovid on kõrgemas plaanis vaadatuna seesmised haavad ja ebakõlad, need on aspektid, kus jumalikkus meis enestes ei ole veel avaldunud. Ehk teadvusta oma tunded ning ootused, võta neid kui miskit, mis vajab meis tervendust. Ära süüdista oma partnerit, et ta pole jõudnud sinus piisavalt sügavale – see on sinu enda isiklik tee.

SAMM 5: seksuaalsuse tervendamine. Kõige suuremad probleemid on inimestel seksuaalsusega seonduvalt, massiliselt. Ebaterve seksuaalsus on olnud inimkonna saatjaks sajandeid. Seksuaalsus on rakendatud inimestel alateadlikult valdavalt loovuse ja ellujäämise tasemel, mis tähendab, et seksuaalsus on meil seotud ebaturvalisustega, manipulatsiooni, võimu, väärtuse ja väärtusetustega ning teiste kõverpeeglitest välja arenenud strateegiatega. Seksuaalküsimuse lahendamiseks tuleb inimesel esmalt saavutada võrdlemisi kõrge tõetunnetus, et õige teeots üles leida.

Eelmine
Elu ei nõua meilt eneseületust milleks me võimelised ei ole
Järgmine
Ühe eluga võib elada mitu elu, aga samas ka mitte ühtegi

Lisa kommentaar

Email again: