Tingimusetus saab olla vaid olemuslikul tasandil

Me saame vastu võtta teist inimest olemuslikult. See ei tähenda aga automaatselt seda, et me peame aktsepteerima, oma nõusoleku andma inimese käitumisele. Nende kahe nähtuse vahele tuleb tõmmata selge piir.

Ilmingute maailm, mis meid ümbritseb, on alati tingimuslik ning ainus, mida inimene suutma peab ja ka saab, on ilmingutele rahumeelselt enese sees koht anda. See tähendabki rahu seisundit. Olla rahus ümbritsevaga, näha nähtuste taha ning keskenduda veendumuses oma eluülesannetega tegelemisele. Ja samas, peab inimene eneses kultiveerima võime teha ilmingute maailmas vahet heal ja kurjal. Selles küsimuses võib inimene rahulikult lähtuda oma tõetunnetusest.

Tingimusteta armastus on selle maailma "taga", aga mitte kunagi selle maailma sees. Fragmentide maailmas, milleks ümbritsev ilmingute maailm kahtlemata on, on alati ebatäiuslik inimese arusaamist mööda, sest inimene tänasel kujul ei suuda haarata tervikut. Viimane avaldub meile vaid teatud episoodidena, kui me saame hetkelise valgustuse osaliseks.

Uus tase, kuhu inimestel jõuda tuleb, on arusaamine, et väliste ilmingute taga on alati peenmaailm. Ja seda peenmaailma tuleb õppida lugema, tajuma, sellest peab arusaam tekkima.

Üha täiuslikumaks saab muutuda vaid siis, kui inimene ise täiustub – see toimub läbi vaimse substantsi voolamise tema olemusse.

Kõikvõimalikud inimese vaimsed võimed saavad avalduda ja edasi areneda, kasvada ainult kvaliteedi, vaimse substantsi lisandumise kaudu.

Teiste inimeste puhul saame neid aktsepteerida olemuslikult tingimusteta, see tähendab, et me ei omista oma isiklikku frustratsiooni, viha temale (tehes nõnda eelkõige kahju iseendale) ja kaotades sel viisil oma energiat. See aga ei tähenda, et meil on kohustus aktsepteerida inimese valikuid või tema käitumisviisi.

Eelmine
Inimkonna vaimne puberteet saab läbi
Järgmine
Keha kui alateadvuse ja tegelikkuse peegel

Lisa kommentaar

Email again: