Oled enamaks võimeline

Kahtlus on edasiliikumise suurimaks vaenlaseks soovituni jõudmise teel. Kahtlused ei ole seotud inimeste tegelike võimete, vaid omandatud minapildiga.


Kahtlus-kõhklus on intellekti, ratsionaalse meele vili. Tema hekseldab teada oleva, teadvustatud informatsiooniga. Intellekt on seotud inimese omaksvõetud minapildiga aga ka perioodiga, mis jääb inimese esimese mälupildi kogemuse eelsesse aega.

Kui vanematevahelised suhted on olnud pingelised, vanemad on kolinud lahku, perekonnas on olnud alkoholism, füüsiline vägivald, kõrvalsuhted vms, kasvab järeltulev põlvkond kõverpeeglis üles. Kuna keskkond, milles laps kasvab, on ennekõike informatiivne, siis salvestub tema informatsioonipanka mitte ainult see, mida ta isiklikult reaalselt läbi elanud on, vaid kõik ümberringi toimunu, see mis on "õhus", mis käsitlemist või väljendamist ei leia, aga tegelikkuses olemas on. See on alusinfo, mis loob inimese ümber teatud välja, viimane mõjutab inimese energiastruktuure ning see kujundab inimese füüsise.

Seetõttu saabki nõustuda Vangaga, kui ta ütles, et kõik haigused, patoloogiad on seotud närvisüsteemiga – närvisüsteem on see infokandja, mille kaudu inimese energiväljas olev jõuab füüsilisse kehasse.

Kui räägime haigustest, siis me räägime haigeks tegevatest piltidest inimese infoväljas. Ka mõtted ei ole midagi eraldiseisvat - viis, kuidas inimene mõtleb, kõik tema mõttekäigud lähtuvad samuti teda ümbritsevast energiaväljast.

Ehk mõjutades inimese energiavälja, mõjutame inimese mõtteid ning mõtteprotsesse ja sealt tulenevaid harjumusi.

Seega on inimestega töötamise juures kõige olulisem tuua ta välja olemasolevatest raamidest, "kastist", mis ei ole tegelikkus kuid mida inimene kogeb kui tegelikkust. Kui inimene sellest informatsioonimaatriksist on välja astunud, mõistab ta, et on suuteline palju enamaks kui ta seni enesest arvanud oli.Eelmine
Tunne iseennast, siis tuntakse sindki
Järgmine
Millised kaardid sul taskus on ?

Lisa kommentaar

Email again: