Sildid:

Igaüks teenigu oma andega

Tihtilugu on vaja isikliku elu kriisi, et meie anded meile nähtavale tuleksid.


See, et inimesel anne olemas on, see on kirjas loomisseaduses. Ei ole olemas ühtegi andetut inimest. See tähendaks seda, et looja oleks andetu. Ainus, mis takistab inimest oma annet leidmast ja avamast, on hirm. Anne avaldub alati kutsumuse kaudu. Kutsumus on inimese individuaalne jumalik ülesanne, mille eesmärk on viia ellu kosmilist plaani. Olles üks osake kosmilisest plaanist aga mitte ise kosmiline plaan, ei ole võimalik näha absoluutset tervikut, anda sellele tervikule mingi nimi või nägu vaid iga vaimselt arenenud inimene võib seda ainult hoomata, tunnetuslikult tajuda, sest see tervik peegeldub ka inimeses eneses. Ja seega võib öelda, et inimene on suure terviku osatervik, milles peegeldub suur tervik. Seega ei ole õige anda õhele tegevusele kõrgem roll kui mõnele teisele.

Praegusel ajal ei tohiks hirmudest lähtudes vaadata tagasi, vaid edasi. Vaimselt edasijõudnud inimeste mineviku ja oleviku vahele on tekkinud energeetiline sein, mis laseb neil küll oma minevikku näha ja tunda, kuid ei lase neil tagasi pöörduda oma vanasse harjumuspärasesse viisi. Nende vaimsete inimeste seas on väga palju ka inimesi, kes ei ole iseennast vaimseks pidanud, kuid kes on väga tugeva vaimse potentsiaaliga, mis nüüd ootamatult neile, läbi järgnevate elusündmuste, avaneb.

Rahulikud ajad on alati vaheldunud rahutute aegadega. Iga üksik indiviid on kogenud oma elus nii rahulikke kui ka rahutuid aegu. Püüd vältida viimast kollektiivsel tasandil on sama, kui indiviid püüab vältida oma elus keerulisust ja väljakutseid. Õigupoolest on keerulisus ja väljakutsed hinnangud, mis tulenevad hirmust. Hirm tuleneb sellest, et ei pruugita hakkama saada, nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Ja mitte hakkama saamise taga on mitte uskumine vaimsesse maailma, sellesse, et inimene on ennekõike vaimne olend, mitte füüsiline nähtus. Selleks, et inimene kogeks end vaimolendina, peab tema enesetaju nihkuma kõrgemale, kus ta kogeb ennast vabana elu suhteliste nähtuste keskel. Elu väljakutseid ei peaks vältima ega kartma.


Eelmine
Elu täna ja homme
Järgmine
Elu on hingekool milles on vajalikud õppetükid

Lisa kommentaar

Email again: